TRƯỜNG THPT TỪ SƠN CÓ NHỮNG CHUYẾN ĐI ỦNG HỘ HỌC SINH MIỀN NÚI

 

Năm học 2016 – 2017 trường THPT Từ Sơn kết hợp với hội doanh nghiệp trẻ thực hiện hai chuyến tặng quà

Năm học 2016 – 2017 trường THPT Từ Sơn kết hợp với hội doanh nghiệp trẻ thực hiện hai chuyến tặng quà

Cụ thể tháng 10 năm 2016 tặng quà học sinh miền núi huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn tổng giá trị 100 triệu. Trong đó 20 triệu tiền mặt cho quỹ khuyến học của huyện Chợ Đồn và 80 triệu hiện vật - Chăn màn, khăn quàng và vở viết cho 3 trường của huyện Chợ Đồn Bắc Kạn

 

Tác giả: Trường THPT Từ Sơn